Η επιχείρηση (Κ.E.ΔH.Π)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση υποδεικνυόμενος από τη γενική τους συνέλευση και ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχονται από τη μειοψηφία.

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας είναι:

 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.
 • Η λειτουργία του εργαστηρίου καρναβαλικών κατασκευών για την κάλυψη των αναγκών του καρναβαλιού, του Δήμου, των ΝΠΔΔ του, των μη κερδοσκοπικών φορέων της πόλης.
 • Η προβολή της ιδιαίτερης καρναβαλικής τεχνοτροπίας και αισθητικής με την προώθηση ή πώληση έργων και κατασκευών που παράγονται από το καρναβαλικό εργαστήριο.
 • Η εφαρμογή πολιτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία του θεσμού «ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ».

Στους σκοπούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι και:

 • Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και άλλων δρώμενων σε συνάρτηση με το «ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Η ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο με αντικείμενο το ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ίδρυση και λειτουργία Καρναβαλικού Πάρκου και Μουσείου.
 • Η οργάνωση επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σχετικών με το Καρναβάλι.
 • Η προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου που συνδέεται με το «ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ».
 • Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πατρινού Καρναβαλιού ως πολιτιστικού θεσμού.
 • Η εκπόνηση μελετών και η συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας για την περαιτέρω ανάπτυξη των κατασκευών του Πατρινού Καρναβαλιού.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος για το «ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» με τη δημιουργία τοπικού δικτύου εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
 • Η επεξεργασία, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τον πολιτισμό που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και/ ή τις εθνικές αρχές, και η ανάληψη ή συμμετοχή κάθε άλλης πρωτοβουλίας ή δράσης που έχει σχέση με το «ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ».
 • Η επιδίωξη της προσέλευσης επισκεπτών στην πόλη και το καρναβάλι με την εκπόνηση μελετών, ερευνών, συνεργασιών και δράσεων. 
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Τέλος σε αντιστοιχία με τις αρμοδιότητες των Δήμων, η νέα δημοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει και τις κάτωθι δραστηριότητες:

 • Οργάνωση της τουριστικής προβολής του Δήμου σε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις,
 • Διαχείριση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητας της, ειδήσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.,
 • Μελέτες αξιοποίησης παραδοσιακών ή παλαιών κτισμάτων,
 • Υλοποίηση δράσεων στα πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σχολεία, λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους κ.λπ.,
 • Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το «Δίκτυο ΕΝΑ για την απασχόληση», της ΤΕΔΚ και άλλους φορείς με σκοπό την προώθηση σε τοπικό επίπεδο δράσεων και εθνικών προγραμμάτων που υλοποιούν, για την καταπολέμηση της ανεργίας, την υποστήριξη της απασχόλησης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
 • Αναζήτηση μέσω διαδικτύου και άλλων πηγών πληροφόρησης προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις αυτών και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας καθώς και η συνεργασία για το σκοπό αυτό με άλλους φορείς,
 • Υλοποίηση προγραμμάτων είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος.
 • Ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων τοπικού χαρακτήρα για τη διάσωση των τοπικών παραδόσεων και εθίμων και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς για τη διοργάνωση λαϊκών εκδηλώσεων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΗ ΗΡΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  email: proedros@carnivalpatras.gr 

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ

ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΕΛΟΣ

ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ

ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ

ΓΚΕΚΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΕΛΟΣ   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΕΛΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΡΟΚΟΜΗ – ΜΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ ΛΙΛΑ

ΚΟΣΠΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ