Αλλαγές – προσθήκες περιεχομένου

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τη σελίδα ή την εκδήλωσή σας χωρίς χρέωση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, αλλά μην υπερβαίνετε τις 3 αλλαγές συνολικά. Έχετε δικαίωμα αποστολής 3 φορμών, συμπληρώνοντας σε κάθε φόρμα το σύνολο των αλλαγών ή προσθηκών που σας ενδιαφέρει.

 

Πληρώματος, Επιχείρησης, Συλλόγου , Εκδήλωσης
Τι μορφή συνεργασίας έχουμε